Uczelnia z europejskimi standardami

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu spełnia w mieście i jego regionie misję wspomagającą rozwój społeczny, technologiczny i kulturalny.  Absolwent uczelni ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc przy tym świadomości miejsca, z którego pochodzi.  

Rozmowa z prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektorem PWSZ w Elblągu

Czy podziela Pan pogląd, że rosnąca liczba studiujących w Polsce nie idzie w parze z jakością zajęć na uczelniach i ranga dyplomu wyższej szkoły, niestety, spada?

W tej chwili wzrost liczby studentów w uczelniach polskich wyraźnie spowalnia, gdyż cały czas „dna” niżu demograficznego jeszcze nie osiągnęliśmy. Wydaje się, że swego czasu zbyt dużo nadziei pokładaliśmy w wysokim stopniu scholaryzacji społeczeństwa polskiego. Powszechność dostępu do studiów odbiła się na jakości kształcenia, a utworzenie zbyt dużego sektora uczelni niepublicznych pogłębiło ten stan rzeczy. Ponadto nie do końca sprawdziły się zbyt akademickie programy kształcenia. Obecną sytuację ratuje praktyczny profil kształcenia, który pozwala na solidne przygotowanie absolwentów do konkretnych zawodów.

Co zyskuje młodzież wybierając studia na Państwa uczelni?

Możemy naszym absolwentom gwarantować wysoki stopień zatrudnialności po studiach. Już trzeci rok z rzędu otrzymujemy nagrody (1 mln zł) w konkursach nazwanych przez MNiSW Dydaktyczną Inicjatywą Doskonałości. Wymagane jest, aby bezrobocie wśród absolwentów, w pierwszym roku po studiach, było niższe aniżeli 2%. Jest to wyśrubowane kryterium, tym bardziej na Warmii i Mazurach, gdzie bezrobocie prawie nigdy nie jest mniejsze niż 10%.  Młodzież studiująca w PWSZ w Elblągu ma wysoce gwarantowaną pracę po studiach. Wysoki stopień zatrudnialności absolwentów zaświadcza o wielu pozytywnych cechach kształcenia, a na pewno o wysokiej jego jakości i dopasowaniu do potrzeb rynku pracy.

W jaki sposób realizujecie Państwo synergię nauki z biznesem?

To wielowątkowa współpraca z otoczeniem społecznym, gospodarczym (branżowym) i instytucjonalnym, podczas której następuje „dopasowywanie” programów kształcenia. Nasza inicjatywa półrocznych praktyk zawodowych wzmacnia te działania. Praktyka zawodowa stała się najważniejszym ogniwem współpracy uczelni z otoczeniem. Kolejnym ogniwem są badania rozwojowe i świadczenie usług eksperckich w ramach Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez PARP. Mamy około 20 zespołów ekspertów i zaudytowanych kilkadziesiąt świadczonych usług.

Co jest istotne w codziennym funkcjonowaniu uczelni?

Na co dzień w Uczelni ważna jest świadomość powiązania działalności z celami dalszymi budującymi misję i wizję Uczelni. W ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu wyrosła na silną regionalną jednostkę dydaktyczno-badawczą. Istotnym w codziennym funkcjonowaniu jest przede wszystkim dobra kadra. Uczelnia powinna być przyjazna studentom i pracownikom – staramy się każdego dnia to realizować. Nie zapominamy jednak, że najważniejszym beneficjentem tej struktury jest student.

Czy poszerzyliście Państwo ofertę edukacyjną?

Czynimy to nieustannie. Ostatnio uruchamiamy studia drugiego stopnia na trzech kierunkach i jednolite studia magisterskie dla nauczycieli na dwóch kierunkach. Poszerzamy ofertę studiów podyplomowych.

Jakimi innowacjami może poszczycić się elbląska uczelnia?

Przygotowujemy kolejne innowacje. Po wdrożeniu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych – nasza inicjatywa objęła wszystkie polskie uczelnie zawodowe – przystąpiliśmy do innego opisu programów kształcenia poprzez kwalifikacje zawodowe możliwe do uzyskania z programów studiów i praktyk zawodowych. Ponadto zamknęliśmy cykl edukacyjny cztero-semestrowego modułu p.n.: Kultura społeczna i zawodowa, który ma na celu generowanie kompetencji społecznych u studentów. Zastosowano metodę internalizacji do wyuczonych kompetencji i metodę inspiracji zewnętrznej do pozostałych kompetencji. W ten sposób stworzyliśmy bardzo dobre programy dla kształcenia na profilu praktycznym. Można powiedzieć, że to wyróżnia naszą Uczelnię na tle siostrzanych wyższych szkół zawodowych.

Jakie uczelnia ma plany na przyszłość?

W tej chwili przygotowaliśmy sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Uczelni na okres 2015-2020+ i przygotowujemy się do opracowania jej dalszego ciągu na lata 2020-2025+. Większość naszych dalszych działań będzie polegać na kontynuacji i umacnianiu tego, co wykonaliśmy do tej pory. Przypuszczamy, że jednym z głównych celów będzie dalszy silny rozwój współpracy z regionem z jednej strony i poszerzanie współpracy zagranicznej powiększając wymianę studentów i pracowników.

 

Dziękuję za rozmowę,

Martyna Motylska

 

MISJA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podejmuje się spełniać w mieście Elblągu i jego regionie misję, polegającą na wspomaganiu rozwoju społecznego, technologicznego i kulturalnego, współpracując ze wszystkimi siłami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi, które w swoją działalność mają wpisane podobne cele. PWSZ w Elblągu uważa, że najważniejszym środkiem do wypełnienia tej misji jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy, a także stwarzanie możliwości ustawicznego kształcenia wszystkich zainteresowanych doskonaleniem swoich kwalifikacji zawodowych.

WIZJA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma być nowoczesną Uczelnią spełniającą standardy europejskie, której absolwent ma czuć się Europejczykiem rozumiejącym kulturę i obyczajowość europejską oraz być komunikatywnym w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych, nie tracąc świadomości kultury ojczystej, w której wzrastał.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

ForMeds ® ZAWSZE CZYSTY SKŁAD

Produkty przyjazne środowisku

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🐰🐥🐣

Czekamy na Ciebie!