W trosce o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców

Jasno sprecyzowana strategia rozwoju spółdzielni bezpośrednio przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców. Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach nieustannie stawiają na rosnący standard nieruchomości, poprawę komfortu mieszkania i walory estetyczne osiedli.

SM „Śródmieście” przejęła z dawnej GSM nie tylko najstarsze domy spółdzielcze w Gliwicach, ale także spłatę kredytów z okresu powstania budynków. Po trudnych początkowych latach działalności, związanych m.in. z długoletnim procesem likwidacji GSM, spółdzielnia weszła w trwający do dziś okres stabilizacji organizacyjnej i ekonomicznej. SM „Śródmieście” przejęła najstarsze budynki spółdzielcze w mieście, zgrupowane w pięciu oddalonych od siebie administracjach: Centrum, Chorzowska, Warszawska, Operetka, Góry Chełmskiej. Przejęła też liczną grupę członków oczekujących. Dziś jest właścicielem lub współwłaścicielem 68 budynków, nadal zgrupowanych w pięciu osiedlach, a bezpośredni nadzór nad ich bieżącym funkcjonowaniem pełnią administratorzy i ich zespoły.

– Dziś jesteśmy firmą, która zajmuje się zarządzaniem, ale przy okazji dbamy o nasz wizerunek i zmieniamy otoczenie naszych zasobów. Wymieniamy elewacje, termomodernizujemy budynki, likwidujemy azbest. Dążymy przede wszystkim do tego, aby osiedla były miejską perełką i żeby mieszkańcom żyło się tutaj dobrze – podkreśla Stanisław Kolanus, Prezes Zarządu.Chcemy być rzetelną, godną zaufania instytucją, dlatego dobry wizerunek kreujemy zaczynając od podstaw, od pracowników administracji. Kładziemy nacisk na jakość oferowanych usług, podkreślamy konieczność podnoszenia poziomu wiedzy, posiadanych kompetencji. Staramy się, aby mieli czas i bliski kontakt z mieszkańcami. Ponadto oczekujemy od swoich pracowników wykazania się dużą dozą grzeczności i empatii w podejściu do często trudnych problemów mieszkańców – kontynuuje.

Quality Magazyn SM Sródmieście

„Śródmieście” to nie tylko budynki. To przede wszystkim odpowiednie podejście do mieszkańców. Troska i opieka uwzględniająca potrzeby osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub schorowanych. Kontakt z rodzinami, opieką społeczną, osobista pomoc w ramach posiadanych kompetencji czy społecznej odpowiedzialności biznesu. To też dbałość o wychowanie najmłodszych, kształtowanie ich wrażliwości przez dostęp do kultury, zapewniany przez dziecięcy klub Mrowisko, wyjazdy na zimowiska, obozy, zajęcia tematyczne, imprezy okazjonalne czy po prostu zabawy.

– W roku ubiegłym oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców dwie „siłownie pod chmurką”. To dla nas ważna realizacja, gdyż spełnia dwie funkcje: rekreacyjną oraz integracyjną. Cieszymy się, ponieważ miejsca ze sprzętem do ćwiczeń stają się często świetną okazją do spotkań. Na bieżąco budowane są również windy czy podjazdy dla niepełnosprawnych. Modernizowane są place zabaw dla dzieci, a także pozyskiwane nowe miejsca parkingowe – mówi Stanisław Kolanus.

Recepta na skuteczne zarządzanie to stabilny zarząd, nieustanne inwestycje i sprawna współpraca z otoczeniem. Znaczący udział ma także zespół pracowników – kompetentnych, z kwalifikacjami, zawsze gotowych do pomocy. Celem spółdzielni mieszkaniowych jest zadowolenie mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach robi to najlepiej, jak tylko umie.

Obecną kondycję spółdzielni władze oceniają dobrze i stabilnie, podkreślając jednak, że zawsze może być lepiej. Dlatego nie ustają w działaniach. Wiedzą, że stać ich na więcej, stąd sukcesywnie dążą do realizacji kolejnych celów. Otrzymują doskonałe oceny, zarówno podczas walnych zgromadzeń, uzyskując corocznie absolutorium, jak i w czasie lustracji, którym poddają się obowiązkowo co 3 lata. Na taki stan rzeczy wpływają dwa czynniki: wykonywane inwestycje oraz sam sposób podejścia do pracy. Dodatkowo sami zlecają przygotowanie badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków SM „Śródmieście”.

Martyna Motylska

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

STALE INWESTUJĄ

Dwie dekady innowacyjnego nauczania

ZWOLTEX – Polska Fabryka Ręczników od 1946 roku

Nowoczesność przeplatana tradycją