WIEDZĄ, JAK DBAĆ O JAKOŚĆ ŚRODOWISKA

Środowisko naturalne jest niezwykle ważnym, choć na co dzień niezauważanym i niedostrzeganym, elementem życia. To ono stanowi nasze otoczenie i właśnie dlatego musimy je chronić. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. w Suwałkach, na którego czele stoi Tomasz Odrzywolski, Prezes Zarządu, doskonale wie, jak dbać o ochronę środowiska naturalnego w prowadzonych przez siebie działaniach

PPMD KRUSZBET S.A. w Suwałkach jest firmą zajmującą się produkcją kruszyw oraz wytwarzaniem elementów betonowych dla budownictwa. Od ponad 30 lat ze swoimi trzema kopalniami jest czołowym producentem kruszyw przeznaczonych dla drogownictwa w północno-wschodnim regionie Polski. Najmocniejszą stroną firmy, oprócz jakości produktów, jest wysoko wykwalifikowana kadra menedżerska oraz pracownicza. W politykę firmy wpisane jest ciągłe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań mających na celu usprawnianie procesów produkcyjnych. Podczas produkcji kruszyw i prefabrykatów przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań, aby działalność nie miała negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Doskonałym przykładem jest – po zakończeniu eksploatacji kruszyw – właściwe wykonanie rekultywacji poprzez przywrócenie gruntom wartości użytkowej, a także płynne i harmonijne nawiązanie do istniejącej morfologii terenu, odtworzenie gleb, umocnienie skarp.

PPMD KRUSZBET S.A. jest firmą dbającą o stan maszyn i urządzeń, które wykorzystuje w swojej działalności; wymienia stosowane urządzenia na nowsze i bardziej przyjazne środowisku. Dodatkowo, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów, prowadzona jest ich selekcja.

EKO-BETON

PPMD KRUSZBET S.A. to nowoczesne technologie, zapewniające najwyższe standardy jakościowe i trwałościowe. Najnowszą propozycją wśród nawierzchni wykonywanych z betonu są rozwiązania proekologiczne. Modyfikacja materiałowa oraz innowacyjne podejście do projektowania betonu zaowocowało wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek w 2017 r. betonowej kostki brukowej, której podstawowym zadaniem jest oczyszczanie powietrza ze szkodliwych związków Azotu (NOx).

Kolejnym etapem rozwoju powierzchni oczyszczających powietrze stały się eko-betony używane powszechnie do wykonywania dróg, placów manewrowych, chodników, ścieżek rowerowych oraz przy produkcji betonów architektonicznych – czyli wszędzie tam, gdzie dysponujemy stosunkowo dużą powierzchnią wystawioną na ekspozycję słońca.

Zastosowany w procesie produkcji specjalny cement zawierający tlenek tytanu (TiO2 –wykorzystywany między innymi do produkcji kosmetyków i farb) pozwala na oczyszczanie powietrza za pomocą reakcji fotokatalitycznej. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie promieniowanie UV, „dostępne” nawet przy dużym zachmurzeniu; podczas reakcji uwalniany jest aktywny tlen, który neutralizuje tlenki azotu z zanieczyszczonego powietrza. Powstające jony nie są niebezpieczne dla zdrowia – wraz z wodorotlenkiem wapnia tworzą sole, które następnie spłukuje deszcz.

Kolejną zaletą powierzchni wzbogaconych o tlenek tytanu jest zdolność do samooczyszczania. Wskutek superhydrofobowości powierzchni woda z opadów atmosferycznych podchodzi pod powierzchnię plam nieorganicznych, skutecznie odrywając je od powierzchni kostki, płyty chodnikowej czy betonowej jezdni. Co więcej, zaobserwowano w trakcie badań także inne przyjazne środowisku reakcje, jak np. redukcję związków siarki i przykrych zapachów pochodzenia organicznego.

Jednym słowem, eko-beton powinien być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy oddychać czystym powietrzem.

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Gość jest najważniejszy

Ostrzeżenie dla ludzkości

Od 20 lat budujemy dla wymagających

Plony dekady