Wielki potencjał!

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Józefem Kubikiem, Rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

– Panie Rektorze, jaka jest historia Uniwersytetu?

– Nasza uczelnia to młody, szerokoprofilowy Uniwersytet – największy w Bydgoszczy i drugi pod tym względem w regionie kujawsko-pomorskim. Aktualnie prowadzimy działalność dydaktyczną na 32 kierunkach i trzech poziomach: licencjackim/inżynierskim, magisterskim i doktoranckim. Atrakcyjne dla młodzieży są zarówno liczne profile humanistyczne, jak również te z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych. Dużym powodzeniem cieszą się także studia inżynierskie. Ten szeroki wachlarz usług edukacyjnych wzbogacają takie drogi kształcenia jak sztuka muzyczna oraz wychowanie fizyczne, które pełni rolę „młodego AWF-u” w regionie. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się ostatnio mechatronika, rewitalizacja dróg wodnych, a także fizyczne postawy kryminalistyki.

– Zatem jesteście Państwo silną i ważną instytucją dla całego regionu.

– Zdecydowanie tak. Uniwersytet spełnia istotną funkcję kształceniową, kulturotwórczą oraz prorozwojową dla rodzimego regionu, który odczuwa potrzebę pilnej poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców, angażując się we współcześnie rozwijane dziedziny nauki. Ponadto mamy na uwadze różnorakie aktualne potrzeby studiujących, generowane przez problemy gospodarcze i społeczne.

– W jaki sposób tak skutecznie wdrażacie Państwo swoje plany rozwojowe?

– Klucz do rozwoju uczelni tworzy nastawiona na ciągły rozwój, wysoko wykwalifikowana kadra, a wśród niej indywidualności tworzące zespoły naukowe. Troska o wysoki poziom kadry naukowej wymaga też pilnej poprawy infrastruktury materialnej, dlatego realizujemy program inwestycyjny przy wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego: budujemy nowoczesną i multimedialną Bibliotekę Główną oraz Centrum Sportu. Mamy także plany dalszej rozbudowy infrastruktury.

– Życząc dalszych sukcesów, dziękuję za rozmowę.

Tomasz Kuna

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Bezpieczeństwo to podstawa

W zgodzie z naturą

Mamy lekarstwo na brak słońca!