WIZYTÓWKA TRZEBINI

GÓRKA CEMENT Sp. z o.o. to jedyny polski i jeden z czterech w Europie producent cementów glinowo-wapniowych, Istotną z punktu widzenia użytkownika końcowego są ich własności hydrauliczne, ogniotwałe i izolacyjne oraz jakość, która   decyduje o konkurencyjności. W Trzebinii– bo tu znajduje się siedziba firmy – z sukcesem udaje się łączyć bogatą historię i tradycję z dążeniem w kierunku nowoczesnych technologii.

Trzebinia – miasto leżące przy autostradzie łączącej Kraków z Katowicami. To tutaj, od ponad 100 lat, produkuje się cementy a od 1968 cementy glinowao wapniowe sprzedawane dzisiaj w całym świecie

Historia Cementowni Górka rozpoczyna się w 1912 roku, kiedy utworzone zostało towarzystwo akcyjne fabryki cementu w Sierszy pod nazwą „Górka”, jako zakład produkujący cement portlandzki. Od tamtej pory fabryka działa nieprzerwanie, mimo okresu wojen, okupacji i zmian na scenie politycznej.  Zmiana profilu produkcji na cementy i materiały przeznaczone dla potrzeb przemysłu materiałów ogniotrwałych to początek drogi, na której w 2000 roku pojawia się włoski koncern kupujący 100 proc. udziałów GÓRKI CEMENT. W spółce zmieniały się produkty pojawiły się nowe cementy dzięki zmianom w  technologii produkcji, a za nimi pojawiły się nowe rynki sprzedaży. Dzisiejsza GÓRKA CEMENT to firma nowoczesna, czerpiąca  z bogatego doświadczenia i długoletniej tradycji.

– Od roku 2000 jesteśmy częścią rodzinnego włoskiego koncernu MAPEI Spa Wraz ze zmianą właściciela nasza firma mocno przyspieszyła, zakład znacznie się rozwinął i zwiększył swój potencjał dzięki inwestycjom a także dużym nakładom w badania i rozwój. Dostarczamy codzienne cementy GÓRKAL do naszych odbiorców w ponad 65 krajach całego świata – mówi Jerzy Szymański, Dyrektor Generalny GÓRKA CEMENT Sp. z o.o.

Dzisiaj to nowoczesna i stabilna spółka śmiało spoglądająca w przyszłość, wykorzystująca swoje doświadczenie oraz nowe możliwości rynku. Ciągła poprawa jakości wyrobów , procesów poprzez inwestowanie zarówno w maszyny, urządzenia, wyposażenie laboratoryjne a przede wszystkim w rozwój pracowników, przyczynia  się do wzmocnienia jej pozycji w unikalnym sektorze przedsiębiorstw produkujących cementy glinowo-wapniowe.

Osiągnięcie wysokiej jakości cementów zaczyna się od zakupu i odpowiedniej homogenizacji surowców – tłumaczy Dyrektor Szymański. – Sprowadzane do spółki: boksyty i kamień wapienny jako produkty naturalne  poddawane zostają kontroli na każdym etapie dostawy łącznie z audytowaniem złóż, z którego jest urabiany nasz surowiec, a tlenek glinu dostarczany z wielu miejsc w Europie podlega szczegółowym badaniom zanim trafi do Górki. Specyfika naszych cementów produkowanych metodą spiekania a także produkowanych bez dodatków stabilizujących powoduje, że jest stosowane czyste paliwo- gaz naturalny.

GÓRKAL 40, 50, 70, 80

Liczby te informują o zawartości Al2O3 w cemencie. Chemia budowlana najbardziej lubi cementy typu 40, które  gwarantującą szybkie uzyskanie wysokiej wytrzymałości kleju czy wylewki a 70 – dobre fugi Cementy o wyższej zawartości Al2O3 są zwykle stosowane przez producentów materiałów ogniotrwałych. Cementy glinowo-wapniowe (np. GÓRKAL 40, GÓRKAL50+) produkowane są z dwóch surowców: boksytu i kamienia wapiennego. W cementach wysokoglinowych (np. GÓRKAL 70, GÓRKAL 80) źródłem aluminium jest tlenek glinu. W trakcie procesu produkcji wstępnie zmieszane surowce są mielone, a otrzymany tzw. szlam gromadzony zostaje w zbiornikach. W zależności od oczekiwanego rodzaju cementu dokonuje się korekcji składu mieszanki bazowej w celu uzyskania szlamu atestowego, zgodnego z wymaganiami procesu technologicznego. Otrzymany w ten sposób półprodukt transportowany jest do pieca obrotowego.

Główny etap procesu produkcyjnego – spiekanie – odbywa się w piecach obrotowych o długości 85 metrów, opalanych gazem ziemnym, najbardziej ”zielonym” nośnikiem energii. Ta metoda pozwala uzyskać bardzo homogeniczny produkt o pożądanym składzie mineralogicznym. Temperatura spiekania waha się w granicach 1250ºC – 1550 ºC w zależności od produkowanego klinkieru. W wyniku „wypalania” szlamu otrzymywany jest klinkier, który po odpowiednio przeprowadzonym procesie chłodzenia i po potwierdzeniu badaniami fizyko-chemicznymi wymagań co do parametrów, jest transportowany do przemiałowni cementu. Przemiał dokonuje się w młynach kulowych, w których stosowane są mielniki o podwyższonej odporności na ścieranie. Otrzymany w wyniku przemiału cement magazynowany zostaje w silosach.

– W celu zapewnienia wysokiej jakości oraz wyeliminowania ryzyka przygotowania produktu niezgodnego ze specyfikacją, na każdym etapie produkcji półprodukty są kontrolowane zarówno przez operatorów a także  w naszym laboratorium oraz w laboratoriach zewnętrznych. Gotowy cement poddajemy ponownie analizie fizyko-chemicznej oraz mechanicznej. Po potwierdzeniu wysokiej jakości nasz cement jest dostarczany w workach, big bagach lub luzem zgodnie  z wymaganiami odbiorcy. Prawidłowo pakowane i przechowywane, czyste chemicznie cementy GÓRKAL w praktyce zachowują swoje właściwości co najmniej  12 miesięcy – zaznacza Jerzy Szymański.

Cementy GÓRKAL to projekt, który rozpoczyna się od analizy oczekiwań klienta. Stworzone przez Dział badań i Rozwoju spoiwo rozpoczyna swoje życie od stosownych surowców mineralnych. W trosce o środowisko analizowana jest dostępność surowców wtórnych i odpadów poprodukcyjnych. Następnie modelowane są poszczególne procesy produkcji (przemiał surowców, spiekanie w piecu obrotowym oraz przemiał klinkierów). Dobrze opomiarowane urządzenia pozwalają na wprowadzenie także zmian zgodnie ze specyficznym i wymaganiami klienta. Po zakończeniu produkcji próbnej, poddanej na każdym etapie wnikliwej analizie przez Dział Badań i Rozwoju oraz Kontroli Jakości, stworzony cement jest przekazywany wybranym partnerom do dalszych badań i testów in suit.

ZAANGAŻOWANI PRACOWNICY

Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu w produkcji cementów władze firmy wiedzą, że sukces firmy opiera się na ludziach. To oni produkują  wysokiej jakości cementy glinowe. To dla nich organizowane są bezpieczne warunki pracy a ich praca ma wpływ na dbałość o  środowisko naturalnege. Edukacja to w GÓRCE CEMENT proces ciągły. Składa się na niego doskonalenie zawodowe, menadżerskie, udział w targach, sympozjach naukowych, a także indywidualna nauka języka angielskiego.

EKOLOGICZNY ZAKŁAD

w spółce dużą uwagę przykłada się do ochrony środowiska naturalnego, dbając o redukcję emisji CO2, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wykorzystanie czystego paliwa w postaci gazu naturalnego, stosowanie certyfikatu ISO 9001 uzyskanego w 2008 roku. Transport produktów odbywa się w oparciu o wykorzystanie własnego, wewnętrznego terminalu kolejowego, umożliwiającego wysyłkę towarów w najbardziej odległe miejsca bez zanieczyszczania środowiska. Zakład posiada własne, specjalistyczne wagony-cysterny oznakowane logo GÓRKA CEMENT.

 

JAKOŚĆ

Zadowolenie klienta z otrzymanych produktów, którego miarą jest dążenie do „0 reklamacji”.

ISO 9001

BEZPIECZEŃSTWO

Skuteczne działania w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających oraz pracujących na terenie GÓRKI CEMENT. Miarą osiągnięcia tego celu jest dążenie do „0 wypadków”.

PN 18001

ŚRODOWISKO

Minimalny wpływ na środowisko oraz poszanowanie zasobów naturalnych na każdym etapie działalności: od zakupu surowca, poprzez produkcję, po dostarczenie do klienta.

ISO 14001

 

 

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Gość jest najważniejszy

Ostrzeżenie dla ludzkości

Od 20 lat budujemy dla wymagających

Plony dekady