Woda dla Śląska

W grudniu br. dobiegnie końca realizacja innowacyjnego projektu pn. „System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego”. Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Badań Systemowych PAN oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA (GPW) może zrewolucjonizować rynek krajowy i zagraniczny.

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie nowoczesnego rozwiązania  informatycznego, które zapewni kompleksowe zarządzanie siecią GPW. Pomoże także rozwiązywać bieżące problemy eksploatacyjne związane z przewymiarowaniem sieci, jej dużą awaryjnością czy wahaniem ciśnienia wody. Instytut zastosował w tym celu metody modelowania matematycznego i optymalizacji.

– W skład powstałego systemu IT wchodzą elementy znane już wcześniej na rynku, np. GIS (mapa numeryczna sieci wodociągowej), systemy billingowy i AMR (rejestracja sprzedanej wody) czy moduł SCADA (monitorowanie pracy sieci). Ale doszły do tego dwa elementy autorskie, tj. model hydrauliczny sieci GPW, symulujący jej pracę oraz algorytmy optymalizacyjne, rozwiązujące zadania zarządzania siecią. Innowacyjność systemu polega na stosowaniu nowych algorytmów i rozwiązań programowych oraz ścisłej integracji wszystkich jego elementów. Programy wdrażane dotychczas w przedsiębiorstwach wodociągowych nie współpracują ze sobą, co pozbawia je efektu synergii – mówi prof. dr hab. Jan Studziński, kierownik projektu. – Efektem naszej pracy jest m.in. kilka ciekawych algorytmów, wspomagających zarządzanie, w tym automatyczną kalibrację modelu hydraulicznego, optymalizację hydrauliczną sieci, kontrolę ujęć wodnych i planowanie prac rewitalizacyjnych – dodaje.

Zespół specjalistów już planuje kolejny projekt, który pozwoli rozwinąć problemy optymalizacyjne i wyznaczyć nowe priorytety w zarządzaniu sieciami wodociągowymi.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje