Wyznaczamy wizję przyszłości

Olimp Laboratories, jeden z największych producentów suplementów diety i odżywek w Polsce oraz czołowy w Europie, 9 października uroczyście ogłosił zakończenie dwóch olbrzymich inwestycji. W miejscowości Pustynia, w gminie Dębica, uruchomiono, w ramach Grupy Kapitałowej Olimp-Nutrifarm, nowoczesny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy oraz Inteligentne Centrum Logistyczne. Uroczystości zbiegły się z dwudziestopięcioleciem istnienia firmy.

Oddany do użytku Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, o powierzchni przekraczającej 7 200 m², kosztował ponad 102 mln złotych. Budowę zrealizowano przy udziale środków z funduszy unijnych. W jego skład wchodzą laboratoria i pracownie wyposażone w sprzęt na najwyższym światowym poziomie. Wewnątrz znajduje się nowoczesna aparatura badawcza, uzupełniona o urządzenia techniczne, pracujące w skali laboratoryjnej i półtechnicznej. Takie połączenie pozwala na kompleksowe ujęcie cyklu badawczo-rozwojowego, począwszy od pomysłu, przez pomiary analityczne i procesowe czy testy trwałości, kończąc na opracowaniu technologii wytwarzania.

Ośrodek ma pomóc spółce zrewolucjonizować podejście do projektowania suplementów diety i leków, które mogą okazać się niezbędne w profilaktyce najgroźniejszych schorzeń cywilizacyjnych. Za niezwykle ważny czynnik firma uznaje poprawę przyswajania preparatów i selektywne podawanie wybranych mikroskładników, celem wywołania precyzyjnych odpowiedzi metabolicznych i fizjologicznych u pacjenta. Ponadto, Olimp Laboratories rozwój nowych rozwiązań wskazuje jako istotny, w zakresie podawania suplementów diety i leków. Ukierunkowany został on na maksymalną skuteczność środków, a także wygodę ich użycia przez konsumenta.

Zgodnie z przyjętym programem rozwoju, Ośrodek ma współpracować z zewnętrznymi jednostkami naukowo-badawczymi. Taka kooperacja przyczyni się do wprowadzenia nowatorskich metod analitycznych, zwiększenia ilości i efektywności przeprowadzanych pomiarów czy inicjowania dalszych projektów, niezbędnych do opracowania następnych produktów.

Uruchomienie Inteligentnego Centrum Logistycznego to z kolei odpowiedź na dynamiczny rozwój i szybko zwiększające się zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię przechowywania i zaawansowane rozwiązania logistyczne. W jego skład wchodzi automatyczna przestrzeń wysokiego składowania oraz tzw. część Mini-Load. Ta pierwsza mierzy 32 m (SILO) i została wyposażona w samoistną konstrukcję regałową, mieszczącą 12 tys. palet. Ich obsługę zapewniają trzy automatyczne układnice, wraz z systemem przenośników paletowych. Z kolei w strefie Mini-Load palety zastąpiono 11 tys. pojemników Eurobox, wypełnionymi opakowaniami zbiorczymi i jednostkowymi. Za ich wydawanie odpowiadają cztery układnice. Ten wyjątkowy magazyn liczy prawie 130 tys. m3 i jest zasilany automatycznie przez robota depaletyzującego, który po przyjęciu palety, umieszcza w plastikowych pojemnikach znajdujące się na niej towary. Koszt budowy Centrum sięgnął 87 mln zł, a część tej kwoty została pozyskana z funduszy unijnych.

– W procesie jego powstawania wykorzystaliśmy nowatorską koncepcję składowania i logistyki, opartą na własnych wynalazkach i zgłoszeniach patentowych. Wdrożyliśmy rozwiązania niestosowane dotychczas w szeroko rozumianej branży farmaceutycznej, uwzględniając trendy rozwojowe czy wyzwania, przed jakimi stanie globalny rynek. Zwracaliśmy też szczególną uwagę na konieczność zachowania pełnej kontroli jakości naszych produktów, potrzebę zabezpieczenia klientów przed fałszywymi wyrobami czy na prawidłowość oraz skuteczność łańcucha dostaw i dystrybucji – mówi Stanisław Jedliński, prezes Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Obie oddane do użytku inwestycje znacznie zwiększają możliwości produkcyjne, badawcze i logistyczne Grupy Kapitałowej Olimp–Nutrifarm. Skala i innowacyjność zastosowanych rozwiązań sprawiają, że firma znalazła się w czołówce producentów suplementów diety i produktów leczniczych w Europie. W związku z otwarciem obiektów, spółka prowadzi obecnie rekrutację nowych pracowników.

Olimp Laboratories Sp. z o.o. powstała w 1990 roku. Przedsiębiorstwo, zatrudniające aktualnie ponad 440 specjalistów, prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą Nutrifarm Sp. z o.o. oraz Olimp Laboratories GmbH w Niemczech. Tylko w ostatnich 10-ciu latach Grupa Kapitałowa Olimp – Nutrifarm zainwestowała 315 mln zł w nowe technologie oraz rozwój.

Łączna powierzchnia zabudowy w Grupie to 26 tys. m², w tym ok. 14 tys. m² powierzchni logistyczno-magazynowej. Infrastruktura produkcyjna, techniczna i logistyczna obejmuje obszar gruntowy o powierzchni 15 ha.

Asortyment, dostępny na rynku, liczy ponad 600 pozycji, wytwarzanych w postaci tabletek, kapsułek, koncentratów w proszku oraz specjalistycznych form płynnych. Firma wdraża corocznie kilkanaście nowych produktów, zgodnie z zapotrzebowaniem klientów, uwzględniając aktualne trendy żywieniowe oraz osiągnięcia nauki w zakresie żywienia człowieka i technologii wytwarzania.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje