Z ekologią za pan brat

Na temat uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież rozmawiamy ze Stanisławem Binieckim, Prezesem Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży

Według tzw. dyrektywy ściekowej Polska do końca 2015 roku powinna zmodernizować instalacje wodno-kanalizacyjne w całym kraju. Czy realizowany przez ostatnie osiem lat projekt pozwolił Państwu wypełnić normy UE?

– Zdecydowanie tak. Inwestycję przygotowywaliśmy od 2006 roku. Wtedy to prowadzone badania jasno wskazały, że dla zapewnienia stałych dostaw wody, spełniającej wszystkie wymogi, a także utrzymania odpowiedniej gospodarki ściekowej, konieczna jest gruntowna modernizacja i rozbudowa całego systemu. Prace rozpoczęliśmy dwa lata później, jednak dopiero uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pozwoliło nam na kompleksową przebudowę systemu wod-kan. W efekcie dostosowaliśmy naszą infrastrukturę do wymogów UE.

Co mieszkańcy miasta i gminy zyskali dzięki wprowadzonym zmianom?

– Do sieci kanalizacji sanitarnej dostęp uzyskało ponad 400 nowych odbiorców. Gospodarstwa, korzystające ze zbiorników bezodpływowych, zostały w większości włączone do szczelnego systemu kanalizacyjnego. Tym samym, w wyniku inwestycji stopień skanalizowania aglomeracji chodzieskiej wyniósł prawie 98%. Oznacza to, że 25 tys. mieszkańców może cieszyć się z czystszych jezior, rzek Bolemki i Noteci oraz wód powierzchniowych. Uzyskana w ten sposób poprawa stanu środowiska, w którym żyjemy, daje szanse na rozwój całego regionu oraz stwarza lokalnej społeczności możliwość aktywnego wypoczynku.

Czy przeprowadzone inwestycje wpłynęły na jakość i ciągłość świadczonych usług?

– Misją spółki jest zabezpieczenie ciągłości dostaw wody dobrej jakości oraz stały odbiór i oczyszczanie ścieków. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom, jesteśmy w stanie świadczyć te usługi, nawet w przypadku awarii sieci elektrycznej. Pozwalają na to własne agregaty prądotwórcze, dzięki którym możemy funkcjonować w sytuacjach kryzysowych.

Dużą wagę przykładacie Państwo do uświadamiania społeczeństwa w aspekcie dbania o środowisko.

– W końcu mamy taką możliwość, ponieważ w ramach projektu powstała sala edukacyjno-szkoleniowa. Prowadzimy tam działania z dziećmi i młodzieżą. Mamy dwa programy edukacyjne, skierowane zarówno do uczniów, jak i dorosłych. Pierwszy z nich ma za zadanie promować jakość dostarczanej wody. Przy użyciu saturatora, który wykorzystujemy na wszelkiego rodzaju imprezach lokalnych, zachęcamy mieszkańców do picia „kranówki”. Planujemy również w szkołach oraz miejscach publicznych montaż zdrojów wodnych.

Drugi program poświęciliśmy gospodarce ściekowej, by pokazać lokalnej społeczności, jak duży wpływ na stan środowiska ma oczyszczalnia ścieków. Akcja prowadzona pod hasłem „Kanalizacja to nie śmietnik!” uczy w jaki sposób prawidłowo z niej korzystać. Głęboko wierzę, że działania te podniosą świadomość ekologiczną odbiorców naszych usług oraz stan wiedzy na temat działalności naszego przedsiębiorstwa.

Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje