Z jakością do celu

Regularne inwestycje, bieżące analizy, stała weryfikacja i korekta działań, by osiągać zamierzone cele rozwojowe, sprzedażowe czy efektywnościowe, to tylko wybrane czynniki, które od wielu lat decydują o sukcesie jednej z białostockich spółek. Właściciele Firmy Bartosz wśród najważniejszych działań podjętych w ostatnim czasie wymieniają jednak wdrożony system  ERP oraz dostosowanie zakładu do wymagań normy ISO 9001:2015, a za swoje największe aktualne osiągnięcie uważają nowy typoszereg central wentylacyjnych, który można stosować w służbie zdrowia – w szpitalnych salach operacyjnych.

 

JAKOŚĆ

System ERP uporządkował i usystematyzował pracę poszczególnych działów, zapewnił dobry przepływ informacji, weryfikuje zamierzone działania i zakładane efekty. ISO 9001:2015 wymaga z kolei ankietowania dostawców i klientów, dlatego oczekiwania i zadowolenie klienta są stale monitorowane.

Zintegrowany System sprawia, że firma świadcząc usługi serwisowe, jest w stanie weryfikować awaryjność urządzeń w konkretnej grupie, u określonego klienta, a nawet w danej dostawie. Wszystkie te kwestie łatwo zidentyfikować, a system ISO dodatkowo narzuca podjęcie kolejnych kroków zaradczych.  Z kolei w przypadku wykrycia powtarzalnej sytuacji, w której produkt wykazuje się zwiększoną awaryjnością, przeprowadza się serię badań, by znaleźć przyczynę – sprawdza się jakość wykorzystanych materiałów, eliminuje ewentualne błędy projektowe czy wyklucza winę klienta wynikającą np. z braku umiejętności lub niedostatecznej wiedzy na temat eksploatacji. Przeciwdziałając ostatniej wskazanej przyczynie, spółka zapobiegawczo przygotowuje proste, zrozumiałe i jak najbardziej intuicyjne instrukcje obsługi oraz dokumentacje dla produkowanych przez siebie urządzeń technicznych z elementami automatyki. W przypadku urządzeń elektrycznych kładzie zaś szczególny nacisk na uświadamianie klienta o niezbędnej i koniecznej usłudze serwisowej wykonywanej przez specjalistę z uprawnieniami SEP czy dozorowymi.

Stosowany w firmie system jakości wymaga ponadto dywersyfikacji dostawców na daną grupę produktową. To zapewnia ciągłość dostaw i zapobiega sytuacji monopolu na dany komponent, gwarantuje potwierdzanie i terminowość dostaw czy przekazywanie informacji o ewentualnych zmianach cen z wyprzedzeniem. Spółka zyskuje tym samym na planowaniu produkcji i jakości obsługi, a klient na możliwość wyboru produktu wykonanego na różnych podzespołach.

Przedsiębiorstwo regularnie organizuje szkolenia dla firm instalacyjnych, dla swoich klientów i inżynierów – po to, by pogłębiać wiedzę, unikać błędów projektowych czy montażowych i aby użytkownik końcowy otrzymał rozwiązanie, z którego będzie zadowolony. W ten sposób powstaje produkt przyjazny i tani w użyciu, z łatwym dostępem do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, np. filtrów powietrza. Firma oferuje stałe przeglądy: zapewnia bieżącą obsługę, wymianę niezbędnych elementów i konserwację urządzenia, a od niedawna także nową usługę – internetowy monitoring urządzenia.

W myśl idei, że jakość to nieustanna inwestycja, Firma Bartosz w 2019 roku planuje wdrożenie norm ISO na obszar spawania. W tym celu przeprowadzi m.in. wewnętrzny audyt parku maszynowego pozwalający określić potrzeby w zakresie zakupu niezbędnych narzędzi i złoży wnioski na dofinansowanie ich zakupu.

 

ZASIĘG I ROZWÓJ

Aktualnie firma skupia się na pracy związanej z rozwojem HVAC, czyli obszarów wentylacji, klimatyzacji, automatyki i przemysłu. Prowadzi intensywne działania ekspansji różnych segmentów przemysłu – od konstrukcji stalowych, poprzez urządzenia sanitarne, np. stacje uzdatniania oraz specjalne układy przygotowania wody przemysłowej, układy elektroniki i automatyki oraz całe instalacje sanitarne, które muszą spełniać restrykcyjne wymogi, nierzadko dostosowane do indywidualnych standardów firm przemysłowych branży spożywczej, przetwórczej, mechanicznej, metalowej, drzewnej etc.

Rynek korzystający z rozwiązań Firmy Bartosz to wysoko rozwinięte, uprzemysłowione obszary w kraju i poza nim. Urządzenia i aplikacje montowane są nie tylko w całej Polsce, ale również za granicą między innymi w: Brazylii, Kazachstanie, na Kamczatce, w Serbii, Rumunii, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Bartosz chce zwiększać udział eksportu, który wynosi obecnie ok. 6 proc. Klienci detaliczni stanowią niespełna 10 proc., dominująca część oparta jest o podmioty, z którymi firma nawiązuje długofalową współpracę i partnerskie relacje. Są to gminy, firmy komunalne (zakłady wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze), hurtownie, firmy instalacyjne, ale również poważne instytucje oraz zakłady produkcyjne i przemysłowe uznane na świecie, np. Can-Pack® (opakowania metalowe), Hispano-Suiza (komponenty do silników lotniczych), FABIOS (osłonki do wędlin), Intersnack (przekąski słone), Husqvarna (produkty do pracy w lesie, parku i ogrodzie) czy Pfleiderer (płyty wiórowe).

Rozwój firmy możliwy jest tylko przy równoczesnym rozwoju pracowników, którzy odbywają regularne szkolenia i kursy, uczestniczą w seminariach, wymieniają się wiedzą i spostrzeżeniami. Zarówno zarząd firmy, jak i pracownicy włączają się we wspólne akcje pomocowe. Uczestniczą m.in. w akcji Szlachetna Paczka, wspomagają Caritas oraz lokalne fundacje pomocowe lub sami wspierają potrzebujących – poprzez środki na badania i leczenie czy wyprawki dla tych, którym urodziło się dziecko itd.

PLANY

Wspomniany wcześniej certyfikat spawalniczy, dostosowanie parku maszynowego, rozwój eksportu czy sieci dystrybucji to nie wszystko. Firma planuje również wdrożenie do produkcji jeszcze w 2018 roku nowego typoszeregu central wentylacyjnych, które zaprezentuje na przyszłorocznych Targach Forum Wentylacji.

Katarzyna Krawiec

 

„Dobra jakość jest czynnikiem, który ułatwia funkcjonowanie, sprzedaż, czyli osiąganie celów przedsiębiorstwa. Mówimy o wielu obszarach – samego produktu, ale również informacji i obsługi klienta przed oraz po sprzedaży, obsługi serwisowej, bo najwyższą wartością jest dobrze obsłużony klient. Zatem jakość produktu zawsze musi iść w parze z dobrą opinią o firmie, która w znacznej mierze ma wpływ na długofalowe relacje, polecenia i wynikające z nich nowe kontakty biznesowe” – Dawid Bujwicki, Dyrektor Zarządzający Firma Bartosz Sp.j.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

ForMeds ® ZAWSZE CZYSTY SKŁAD

Produkty przyjazne środowisku

Uczelnia z europejskimi standardami

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🐰🐥🐣