Zdrowo i innowacyjnie

Odpytujemy Danutę Hannę Jakubowską, Rzecznik Prasową Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z.o.o

Jak to się stało, że związała się Pani z branżą farmaceutyczną?

Danuta Hanna Jakubowska: To było ciekawe wyzwanie. Pochodzę z domu, w którym medycyna była wszechobecna. Oboje rodzice, lekarze z powołania, albo dyżurowali, albo rozmawiali o kolejnych ważnych przypadkach. Nazwy chorób, ich objawów oraz wyraz „zdrowie” odmieniane były w moim domu we wszystkich przypadkach. Po wzięciu udziału w olimpiadzie biologicznej nie musiałam zdawać egzaminu z tego przedmiotu na uczelnię, ale wybrałam historię. To wspaniały czas – tu rozwinęłam zainteresowania humanistyczne. Widocznie jednak medycyna była wpisana w moje życie, bo kiedy otrzymałam propozycję współpracy z nowo powstałą polską firmą farmaceutyczną, nie zastanawiałam się nawet przez chwilę. Współpracujemy do dziś, a od sześciu lat jestem także rzecznikiem prasowym.

Czym dla Pani jest jakość?

Jakość to słowo-klucz. Utożsamiana z doskonałością i umiejętnością przekształcania wiedzy człowieka jest, zgodnie z definicją zaproponowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Jakości, zespołem cech, które decydują o zaspokojeniu różnych potrzeb. Jakość jest przede wszystkim tym, co można poprawić w otoczeniu, zaczynając oczywiście od siebie. W takim rozumieniu odnosi się do wyrobu, informacji, zarządzania oraz życia. Jakość życia człowieka, w moim rozumieniu, to suma jego starań, zmagań, walki toczonej często z samym sobą; to umiejętność dokonywania trafnych wyborów. To także zdolność do kompromisów, umiejętność podejmowania decyzji i przyjmowania ich konsekwencji. Odpowiednią jakość życia można osiągnąć wówczas, jeśli to, do czego się zostało powołanym, wykonuje się z zaangażowaniem, przekonaniem o słuszności tego, co się robi; kiedy ma się satysfakcję z uzyskanych efektów. Jakoś? naszej pracy wp?ywa w?spos?b zdecydowany na wyniki pracy, a?tak?e na obs?ug? klienta, o?kt?rego lojalno?? w?warunkach nasilaj?cej si? konkurencji nale?y nieustannie si? troszczy?.ć naszej pracy wpływa w sposób zdecydowany na wyniki pracy, a także na obsługę klienta, o którego lojalność w warunkach nasilającej się konkurencji należy nieustannie się troszczyć.

Jaki jest standard Pani podejścia do klienta?

W moim przypadku raczej możemy mówić o podejściu do człowieka. Lubię ludzi. Uważam, ze każdy człowiek ma ogromną wartość i do każdego powinno się podejść indywidualnie. Obojętne, czy mam kontakt z dziennikarzami piszącymi o zdrowiu, czy też zajmującymi się szeroko pojętą kulturą, każdemu poświęcam tyle uwagi, aby z naszej rozmowy czuł się usatysfakcjonowany. To dla mnie bardzo ważne. Komunikacja jest akurat tym działaniem, które musi być ważne, zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Im komunikacja lepsza, tym większa szansa na poprawę jakości stosunków międzyludzkich i jakości życia. Od tego, jak przekażę ważne informacje, zależą dalsze działania.

Jakie znaczenie ma jakość w branży farmaceutycznej?

Szczególnie w branży farmaceutycznej wszystko, co jest produkowane, powinno mieć najwyższą jakość. Zarówno leki, jak i inne produkty służą poprawie lub ochronie zdrowia, a jak wiadomo – zdrowie to najważniejsza wartość.

Jaka jest Pani recepta na sukces?

Moja recepta na sukces jest bardzo prosta. To, co robię, bardzo mnie interesuje. Moja praca zawsze była moją pasją – robię to, bo to lubię, więc robię to z przyjemnością, a nie pod przymusem. Zawsze poświęcam się wykonywanym działaniom na sto procent i nie wyobrażam sobie innego działania. W tym kontekście odniosłam sukces, bo nie wyobrażam sobie inaczej. Jestem optymistką, dla mnie nie ma rzeczy nie do zrealizowania. Nie ma problemu, trzeba szukać odpowiednich rozwiązań i z uśmiechem dążyć do celu!

 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Martyna Motylska

 

Danuta Hanna Jakubowska
Rzecznik Prasowy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM Sp. z.o.o oraz dyrektor ds. promocji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładała przez dziesięć lat w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Recenzent teatralny, redaktor mody. Tłumaczyła z języka serbskiego wiersze, sztuki teatralne oraz książki. Pomysłodawca i reżyser cyklu widowisk – pokazów mody pod hasłem Magia Mody (ostatnie organizowała w USA). Pracowała jako PR Manager Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Jako prezes Fundacji Marii i Jana Szczepkowskich, wraz z ich wnuczką promuje dorobek tych niezwykle zasłużonych dla polskiej kultury a nieco zapomnianych twórców, organizując wystawy rzeźb i sztuk teatralnych. Jako PR Manager firmy LEK-AM Sp. z o.o. zajmuje się promocją młodej, prężnie rozwijającej się polskiej firmy produkującej leki na receptę, leki OTC oraz suplementy diety.

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Gość jest najważniejszy

Ostrzeżenie dla ludzkości

Od 20 lat budujemy dla wymagających

Plony dekady